Share |
Share |

Tessa Hassinen

Yksinluistelijat_Tessa_Hassinen_1.jpg

Kilpailusarja 2019 – 20:

Noviisi

Koreografi:

Heidi Mehto

Ennätyspisteet / kisamenestys:

Mukavinta luistelussa on: