Share |
Share |

Yksinluistelun testijärjestelmät

Yksinluistelun testijärjestelmä koostuu kahdesta osasta – Perustesteistä ja Elementtitesteistä. Perustestejä on 5 ja elementtitestitasoja 6. Testitaso määrittelee kilpailusarjan, jossa luistelija saa kilpailla.

Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen. Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin erivaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Perustestejä suoritetaan testitilaisuuksissa kun se seuralle/alueelle parhaiten aikataulullisesti sopii.

Tulevat HTK järjestämät testitilaisuudet:
 
 

Tietoa tulossa olevista testeistä löytyy STLL:n sivuilta.

Lue lisää testijärjestelmästä

Testijärjestelmän ohjeet ja lomakkeet